รหัสสินค้า :7MBP50NA060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP50NA060-01 Fuji Electric

Contact us