รหัสสินค้า :7MBP150KB060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IPM Module

7MBP150KB060 Fuji Electric

Contact us