รหัสสินค้า :75G6P43
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

75G6P43 Toshiba

Contact us