รหัสสินค้า : 1MBI600NP-060-03
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

Contact us