รหัสสินค้า : 1MBI600LP-060-02
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

Contact us