รหัสสินค้า :100L6P41
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

100L6P41 Toshiba

Contact us