รหัสสินค้า : 04N03LA
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : MOSFET

Contact us