รหัสสินค้า :04N03LA
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

04N03LA Infineon

Contact us